Új helyen a klub – Nova adreso

Tisztelt klubtagjaink, tisztelt érdeklődők, barátaink!
Tájékoztatunk benneteket, hogy 2018-tól új helyen érhető el az egri Verda Stelo Eszperantó Klub: Egerben, az úgynevezett Kötélverő Házban, azaz a Kötélverő Közösségi Házban. Ez az uszoda mögött, a Kertész u. 3. szám alatt található, a Szarvas tér és az uszodai gyalogátkelő között. Klubtalálkozóinkat továbbra is minden hónap utolsó szerdai napjain tartjuk, 17-19 óra között. Januári találkozónk 31-én szerdán, a februári pedig 28-án, ugyancsak szerdán következnek, 17 órától. A 2018. évi további klubtalálkozóink időpontja itt olvasható. Várunk!

Karaj geamikoj!
Ni informas vin, ke Verda Stelo Esperanto Klubo de Eger troveblas en nova klubejo ekde januaro de 2018. La nova adreso estas strato Kertész, numero 3, la klubejo alireblas en la t.n. “Kötélverő Ház” (~Domo de Ŝnuregfarisoj) en ĉi tiu strato. La konstruaĵo situas malantaŭ la urba naĝejo, inter la placo Szarvas kaj la zebro apud la naĝejo. Ni atendas vin ĉiuj, ĉiumonate la lastajn merkredojn, inter la 17a kaj 19a horoj. Ĝis revido!