UEA-elismerés 40 évért

Az Eszperantó Világszövetség (UEA) elismerése Könczöl Ernőnek, az egri Verda Stelo Eszperantó Klub tiszteletbeli elnökének:

 

 

 

 

Az Eszperantó Világszövetség köszönetet mond

Könczöl Ernőnek

a több mint 40 éve hűséges és folyamatos egyéni tagságáért.

Reykjavík, 2013. július 20.

Probal Dasgupta
elnök

 

A kísérőlevél pedig:

Rotterdam, 2013. augusztus 1.

Tisztelt tagunk,

ezennel kap egy oklevelet, amellyel az Eszperantó Világszövetség elismerését fejezi ki, amiért 40 éve folyamatosan tagja Szövetségünknek.

Szívből köszönjük az UEA-hoz való hűségét, és gratulálunk az oklevélhez!

Központi Irodánk 2009 óta évente ellenőrzi, hogy egyéni tagjaink közül kik lettek jogosultak az oklevélre. Jár oklevél a 40 éves és az 50 éves tagságért. Most Ön a 40 éves tagságért járó oklevelet kapja. Remélhetőleg az UEA Elnöke aláírhatja majd az 50 éves tagságáról szóló oklevelet is!

Remélem, hogy ez az oklevél az UEA tagjaként eltöltött idő sok szép emlékét idézi fel Önben. Azt is remélem, hogy eszperantista barátait az oklevél az Ön példájának követésére ösztönzi. A tagok hűsége közös Szövetségünk legértékesebb kincse.

Eszperantista üdvözlettel:

Osmo Buller
az UEA Főigazgatója

A Klub tagsága szívből gratulál Ernőnek az elismerésért!

Könczöl Ernő 2013-ban az Egri Civil Fórum Kerekasztalának
elismerő oklevelét is megkapta. Nézze meg!


Universala Esperanto Asocio dankas al

Ernő Könczöl

pro fidela kaj seninterrompa individua membreco de pli ol 40 jaroj.

Rejkjaviko, 20 julio 2013.

Probal Dasgupta
prezidanto

 

 

Roterdamo, 1 aǔgusto, 2013.

Estimata membro,

ĉi-kune vi ricevas diplomon, per kiu Universala Esperanto-Asocio rekonas vian 40-jaran seninterrompan membrecon en nia Asocio.

Mi elkore dankas vin pro via fideleco al UEA kaj gratulas vin pro la diplomo!

Ekde 2009 la Centra Oficejo ĉiujare kontrolas, kiuj individuaj membroj atingis la rajton ricevi diplomon. Estas du diplomoj: pro 40-jara kaj pro 50 jara membreco. Vi nun ricevas diplomon pro 40-jara membreco. Espereble la Prezidanto de UEA povos siatempe subskribi por vi ankaǔ diplomon pro 50-jara membreco!

Mi esperas, ke la diplomo revenigos multajn belaljn memorojn pri la tempo, dum kiu vi jam estas membro de UEA. Mi ankaǔ esperas, ke ĝi instigos viajn esperantistajn geamikojn, kiuj vidos la diplomon, sekvi vian ekzemplon. Fideleco de membroj estas la plej valora trezoro de nia komuna Asocio.

Kun esperantistaj salutoj,

Osmo Buller
Ĝenerala Direktoro de UEA