Egri küldöttek a MESZ közgyűlésén

A közelmúltban küldöttértekezletet tartott a Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) Budapesten. A nagy érdeklődéssel kisért eseményen az egri eszperantó csoportot Könczöl Ernő elnök és Farkas László titkár képviselte.
Dr. Nanovfszky György elnök beszámolt a 2005 évi és a 2006 év első félévi munkáról, amelyet ő is, a küldöttértekezlet is eredményesnek értékelt.
Kiemelte, hogy a firenzei eszperantó világkongresszuson eredményesen szerepeltek a magyarok, több bizottságban számos előadást, nyelvoktatási bemutatókat tartottak. Az elnökség által dr. Haszpra Ottónak – a magyar mozgalom történetében harmadikként – odaítélt “Örökös Tiszteletbeli Tag” cím minden magyar eszperantistát további jó munkára ösztönöz. A beszámolót a jelenlévők elfogadták.
Szervezeti, személyi kérdések is szerepeltek napirenden. Az elnökség előterjesztése alapján egy budapesti és egy szolnoki tagegyesülettel gyarapodott a MESZ-szervezetek száma.
Bejelentették, hogy az Európai Uniós Eszperantó Szövetségben dr. Molnár Lajos fogja ellátni a MESZ képviseletét. Közölték, hogy hamarosan új országos ügyvivőt is választ az elnökség. Dr. Nanovfszky György ismertette, hogy dr. Dudich Endre alelnök felmentését kéri. Az értekezletet a felmentést megszavazta, majd hozzájárult, hogy szinte felbecsülhetetlen érdemei elismeréseként dr. Dudich Endre a MESZ örökös tiszteletbeli elnöke legyen.

(A Heves Megyei Hírlap tudósítása Könczöl Ernő és Farkas László tájékoztatása alapján).

Világrandevú a Villa Vittoriában

Már a múlt század húszas éveiben összejöttek a megyeszékhelyen azok, akik az eszperantó nyelvet tanulták és gyakorolták. A jelenlegi Verda Stelo csoport 65 tagot számlál, közülük heten világtalálkozóra készülnek.

Szilvás István cikke a Heves Megyei Hírlapban (2006)

Az aránylag könnyen elsajátítható nyelv megalkotása, illetve a különböző kontinenseken való rohamos elterjedése óta használói és eszmeiségének a hívei eddig kereken kilencven alkalommal rendeztek világtalálkozót. A kilencvenegyedik nemzetközi randevúra az idén július 29. és augusztus 5. között az olaszországi Firenzében kerül sor.
A XIX. században épült Villa Vittoria nevű kultúrpalota, illetve a szomszédságában lévő XVI. századi erőd, a Fortezza da Basso helyiségeibe több mint 3 ezer résztvevőt várnak a világ minden részéből. Hazánkból csaknem hatvanan, a hevesi megyeszékhelyről pedig heten utaznak a kongresszusra.
Mint Könczöl Ernőtől, a Magyarországi Eszperantó Szövetség Egri Verda Stelo Csoportja elnökétől megtudtuk, az összejövetel résztvevői ezúttal arról tanácskoznak, hogy milyen szerepet tölt be a mai modern világban az eszperantó, vagyis: a reménykedő ember nyelve. E téma megbeszélése mellett a kongresszus résztvevői hivatalosak a vendéglátó ország által rendezett nemzeti estre, s azokra a rendezvényekre, amelyeken a különböző nációk zenészei, előadóművészei, műkedvelő csoportjai mutatkoznak be.
Firenzében számos olyan nemzetközi esküvőt tartanak, amelyeken azokat adják össze, akik az eszperantó révén ismerkedtek meg egymással, s kötik össze az életüket. – Minden esztendőben más és más ország, illetve város ad otthont a világkongresszusnak – mondta Könczöl Ernő. – Legutóbb Litvánia fővárosában, Vilniusban volt a találkozó, jövőre a japán Yokohama várja a nemzetközi nyelven beszélők népes seregét. Az eszperantisták külön figyelemmel készülnek a 2008-ban a hollandiai Rotterdamban rendezendő kongresszusra, miután abban az évben lesz száz éve, hogy megalakult a világszövetség. – Mennyire ismert és használt ma Magyarországon az eszperantó? – A vizsgára készülőket illetően nálunk az angol és a német után ez a harmadik legnépszerűbb nyelv. A megyeszékhelyen a TIT, illetve a Rigó Street Nyelviskola tanfolyamain lehet elsajátítani, csoportunk találkozóin pedig lehetőség van az élő beszéd gyakorlására.

Az egri eszperantisták csoportja 1956-ban vette fel a Verda Stelo nevet, az akkoriak közül páran még ma is tevékenykednek a közösségben. Dr. Szénási Sándor – aki a 83 évével a legidősebb a társaságban – ezúttal a 16., Könczöl Ernő a 14. világkongresszusára készül. A mostani legfiatalabb utazó a 15 éves Farkas Nóra, aki szülői örökségként tanulja és használja a nyelvet. Nemrég Nagyváradon jártak, s az ott szerzett barátokkal feltehetően Firenzében is találkoznak majd.