Elismerés egri eszperantistáknak

A budapesti központi Zamenhof-ünnepségen elismerésben részesültek az egri Verda Stelo eszperantó klub tagjai. Több évtizedes, az eszperantóval kapcsolatos munkásságukért oklevelet és emléktáblát kapott Könczöl Ernő, oklevelet kapott Csáki József, illetve az egri eszperantó közösségben végzett munkájáért Farkas László.

Ünnepség és tisztújítás

2008.december 10.-e igen nagy nap volt a Verda Stelo Eszperantó Klub és csoport számára. Ezen a napon különféle eseményeken vehettek részt a tagjaink, a meghívottak és az érdeklődők. A nap fénypontja az egri Eszperantó-sétányon található Zamenhof-emlékmű megkoszorúzása, majd az azt követő Fenyőünnep, amelyet a klub helységében tartottunk meg. Az ünnepséget követően a csoport és a klub vezetőségének megválasztása történt, hiszen lejárt a mandátumuk időtartama.

Új vezetőséget választott a Verda Stelo Eszperantó Klub, amely egyben az országos szövetség heves-megyei csoportja is. A Klub eddigi elnöke, Könczöl Ernő bejelentette visszavonulását, helyette a tagság Barta Zoltánt választotta meg elnökké. A csoport vezetésére posztjában megerősítették az eddigi titkárt, Farkas Lászlót. A vezetőség tagja maradt továbbra is Belkovné Gulyás Rozália. A tagság megválasztotta a tisztségviselőket, a három küldöttet, majd egyhangúlag tiszteletbeli elnökké választották Könczöl Ernőt, aki ezt köszönettel elfogadta.

Reményország-klub Egerfarmoson

A Heves Megyei Hírlap e napi száma beszámolt az egerfarmosi Esperlando (Reményország) működéséről, valamint az egri Verda Stelo Eszperantó Klub képviselőinek (Könczöl Ernő és Barta Zoltán) Esperlando-beli látogatásáról. Az Egerhez közel eső Egerfarmoson Szabó Zoltán, a mindenki által kedvelt veterán eszperantista, Zoli bácsi hozta létre Esperlando-t. A hely egy, a tulajdonában lévő családi házban kialakított eszperantó találkozóhely, könyv-, újság és relikvia-gyűjtemény, illetve helyi eszperantó klub volt. Zoli bácsi halála óta az Esperlando nem látogatható, a gyűjtemény sorsa ismeretlen.

Olvassa el a cikket! >>

Egri küldöttek a MESZ közgyűlésén

A közelmúltban küldöttértekezletet tartott a Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) Budapesten. A nagy érdeklődéssel kisért eseményen az egri eszperantó csoportot Könczöl Ernő elnök és Farkas László titkár képviselte.
Dr. Nanovfszky György elnök beszámolt a 2005 évi és a 2006 év első félévi munkáról, amelyet ő is, a küldöttértekezlet is eredményesnek értékelt.
Kiemelte, hogy a firenzei eszperantó világkongresszuson eredményesen szerepeltek a magyarok, több bizottságban számos előadást, nyelvoktatási bemutatókat tartottak. Az elnökség által dr. Haszpra Ottónak – a magyar mozgalom történetében harmadikként – odaítélt „Örökös Tiszteletbeli Tag” cím minden magyar eszperantistát további jó munkára ösztönöz. A beszámolót a jelenlévők elfogadták.
Szervezeti, személyi kérdések is szerepeltek napirenden. Az elnökség előterjesztése alapján egy budapesti és egy szolnoki tagegyesülettel gyarapodott a MESZ-szervezetek száma.
Bejelentették, hogy az Európai Uniós Eszperantó Szövetségben dr. Molnár Lajos fogja ellátni a MESZ képviseletét. Közölték, hogy hamarosan új országos ügyvivőt is választ az elnökség. Dr. Nanovfszky György ismertette, hogy dr. Dudich Endre alelnök felmentését kéri. Az értekezletet a felmentést megszavazta, majd hozzájárult, hogy szinte felbecsülhetetlen érdemei elismeréseként dr. Dudich Endre a MESZ örökös tiszteletbeli elnöke legyen.

(A Heves Megyei Hírlap tudósítása Könczöl Ernő és Farkas László tájékoztatása alapján).

Világrandevú a Villa Vittoriában

Már a múlt század húszas éveiben összejöttek a megyeszékhelyen azok, akik az eszperantó nyelvet tanulták és gyakorolták. A jelenlegi Verda Stelo csoport 65 tagot számlál, közülük heten világtalálkozóra készülnek.

Szilvás István cikke a Heves Megyei Hírlapban (2006)

Az aránylag könnyen elsajátítható nyelv megalkotása, illetve a különböző kontinenseken való rohamos elterjedése óta használói és eszmeiségének a hívei eddig kereken kilencven alkalommal rendeztek világtalálkozót. A kilencvenegyedik nemzetközi randevúra az idén július 29. és augusztus 5. között az olaszországi Firenzében kerül sor.
A XIX. században épült Villa Vittoria nevű kultúrpalota, illetve a szomszédságában lévő XVI. századi erőd, a Fortezza da Basso helyiségeibe több mint 3 ezer résztvevőt várnak a világ minden részéből. Hazánkból csaknem hatvanan, a hevesi megyeszékhelyről pedig heten utaznak a kongresszusra.
Mint Könczöl Ernőtől, a Magyarországi Eszperantó Szövetség Egri Verda Stelo Csoportja elnökétől megtudtuk, az összejövetel résztvevői ezúttal arról tanácskoznak, hogy milyen szerepet tölt be a mai modern világban az eszperantó, vagyis: a reménykedő ember nyelve. E téma megbeszélése mellett a kongresszus résztvevői hivatalosak a vendéglátó ország által rendezett nemzeti estre, s azokra a rendezvényekre, amelyeken a különböző nációk zenészei, előadóművészei, műkedvelő csoportjai mutatkoznak be.
Firenzében számos olyan nemzetközi esküvőt tartanak, amelyeken azokat adják össze, akik az eszperantó révén ismerkedtek meg egymással, s kötik össze az életüket. – Minden esztendőben más és más ország, illetve város ad otthont a világkongresszusnak – mondta Könczöl Ernő. – Legutóbb Litvánia fővárosában, Vilniusban volt a találkozó, jövőre a japán Yokohama várja a nemzetközi nyelven beszélők népes seregét. Az eszperantisták külön figyelemmel készülnek a 2008-ban a hollandiai Rotterdamban rendezendő kongresszusra, miután abban az évben lesz száz éve, hogy megalakult a világszövetség. – Mennyire ismert és használt ma Magyarországon az eszperantó? – A vizsgára készülőket illetően nálunk az angol és a német után ez a harmadik legnépszerűbb nyelv. A megyeszékhelyen a TIT, illetve a Rigó Street Nyelviskola tanfolyamain lehet elsajátítani, csoportunk találkozóin pedig lehetőség van az élő beszéd gyakorlására.

Az egri eszperantisták csoportja 1956-ban vette fel a Verda Stelo nevet, az akkoriak közül páran még ma is tevékenykednek a közösségben. Dr. Szénási Sándor – aki a 83 évével a legidősebb a társaságban – ezúttal a 16., Könczöl Ernő a 14. világkongresszusára készül. A mostani legfiatalabb utazó a 15 éves Farkas Nóra, aki szülői örökségként tanulja és használja a nyelvet. Nemrég Nagyváradon jártak, s az ott szerzett barátokkal feltehetően Firenzében is találkoznak majd.