Farkas László emlékére

Az Egri Verda Stelo Eszperantó Klub tagjai minden hónap utolsó szerdáján szeretettel köszöntik a névnapjukat abban a hónapban ünneplőket. Februárban is összejöttünk, ezúttal viszont szomorú esemény kapcsán emlékülést tartottunk. Csoporttitkárunk, Farkas László egy hónappal ezelőtti, tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálára emlékeztünk. A váratlanul és fiatalon – 52 évesen – elhunyt barátunk tiszteletére a klub tagjai és az emlékülés meghívott résztvevői felidézték a hozzá fűződő emlékeket.
Barta Zoltán klubelnök ismertette röviden elvesztett társunk 30 éves eszperantista életútját, megrendülten emlékezett a halál előtti napra, amelyen együtt intézkedtek a klub és a nemzetközi nyelv ügyeiben.
Szinte mindenki őrzött közös emlékeket a nyelvtanulás kezdetéről, a heti foglalkozásokról, a helyi, országos és nemzetközi rendezvényekről, amelyek Lacihoz kapcsolódtak. A résztvevők egyetértettek Eszényi József MESZ elnökségi tag véleményével abban is, hogy az életörömmel teli, mindenkihez kedves jó barát idő előtti eltávozása nagy emberi és mozgalmi veszteség.
(A Heves Megyei Hírlap cikke és a klub saját dokumentumai alapján.)

Emléktábla avatás Egerben

A Bartakovics Béla Közösségi Ház és a Verda Stelo Eszperantó Klub 2009.03.13-án az első magyar eszperantistának tekintett dr. Bálint Gábor kolozsvári egyetemi tanár tiszteletére emléktáblát avatott a művelődési ház I. emeletén. A rendezvényen tiszteletét tette: Szeleczki János úr, Eger alpolgármestere, Eszényi József és Nagy János, Magyarországi Eszperantó Szövetség vezetőségi tagjai, a miskolci Király Lajos Eszperantó Kör, valamint a helyi eszperantó élet képviselői. Az avatóbeszédet Eszényi József, a Magyarországi Eszperantó Szövetség elnökségi tagja mondta el G. Nagy Róbert, a tábla alkotójának jelenlétében.
Az eseményről a Heves Megyei Hírlap 2009.03.19.-i száma tudósított.

Az egri eszperantisták 2008-as mérlege

December minden évben a nyelvalapító évfordulója köré összpontosul. A 2008-as év utolsó hónapjában megkoszorúztuk Zamenhof emléktábláját Egerben, az Eszperantó sétányon. A megemlékezés a Bartakovics közösségi házban, az eszperantó klubban folytatódott az eszperantó himnusz eléneklésével, emlékbeszéddel, versekkel, a Farkas Ferenc Zeneiskola színvonalas műsorával.
Ezután a Verda Stelo Eszperantó Klub/Csoport tartott taggyűlést. A már lemondott elnök, Könczöl Ernő helyett újat választottunk, s a lejárt mandátumú vezetőség helyett is újat kellett állítanunk. Az új vezetőséget Barta Zoltán elnök, Farkas László titkár és Belkovné Gulyás Rozália oktatási és kultúrfelelős alkotja. Barta Zoltán megköszönte a tagság bizalmát, az eddigi vezetőség munkáját. A taggyűlés az eddigi elnököt több évtizedes odaadó munkájáért örökös tiszteletbeli elnöknek választotta. Az országos közgyűlés küldötte Barta Zoltán, Könczöl Ernő és Tófalusi Endre lett.
A mozgalmi munkában kiemelkedő az oktatás szerepe. Tanfolyamon Barta Zoltán készítette fel az érdeklődőket állami nyelvvizsgára.
Testvércsoportunknál Nagyváradon töltöttünk két csodás napot, részt vettünk a Pest Megyei Eszperantisták Egyesülete közgyűlésén, s az Eszperantó Világszövetség 93.kongresszusán Rotterdamban.
Jelen voltunk Budapesten az országos Zamenhof-ünnepségen, amelyen Farkas László, Könczöl Ernő és dr. Szabó István az országos elnökség elismerő oklevelében részesült. A csoportunk az első magyar eszperantistáról, dr. Bálint Gábor kolozsvári egyetemi tanárról Nagy Róbert művész által készített emléktábláját kapta. Az egri eszperantistákat kétszer is meglátogatta az országos elnökség. Az év folyamán örömmel ismerkedtek Egerrel német, román, cseh, norvég és belga vendégeink.
(Könczöl Ernő – a Heves Megyei Hírlap cikke)

Elismerés egri eszperantistáknak

A budapesti központi Zamenhof-ünnepségen elismerésben részesültek az egri Verda Stelo eszperantó klub tagjai. Több évtizedes, az eszperantóval kapcsolatos munkásságukért oklevelet és emléktáblát kapott Könczöl Ernő, oklevelet kapott Csáki József, illetve az egri eszperantó közösségben végzett munkájáért Farkas László.