Esperante

Esperanto Klubo Verda Stelo estas komunumo de Eger kaj ties regiono en Hungario. La membraro kaj niaj interesiĝantaj gastoj temas pri Esperanto, la esperantbaza kulturo kaj aliaj koneksaj temoj. Nia klubo estas vigla, ĝoja kaj vivplena kultura komunumo. Ni havas pli ol kvardek aktivajn membrojn kaj multe da lingvoamantaj subtenantoj regione kaj landskale. Bonvenon ĉe ni!
Atenton! Ekde januaro de 2018 ni havas novan klubejon en nova adreso. Legu >>


Kelkaj el niaj celoj kaj agadoj:

  • subteni kaj prizorgi la esperantan kulturon en Eger kaj regione,
  • subteni, gardi kaj establi novajn ZEO-jn en la urbo.
  • ni popularigas Esperanton per diversaj aranĝoj: (renkontoj, libro-prezentadoj, forumoj, prelegoj),
  • ni informigas la esperantistajn vizitantojn de Eger,
  • kaj gardas la fajron de la lingvo…

…laŭ nia plej bona kapablo.

 

Pri la ZEO-j en la urbo. Ni havas kelkajn: Promenejo Esperanto en la centro de Eger (inter la Placo Dobó kaj la urba plaĝo, laŭ la rivereto Eger), Zamenhof-memortabulo sur konstruaĵo de la promenejo, memortabulo pri d-ro Gábor Bálint, la unua hungara esperantisto sur la muro de la kulturdomo apud nia klubejo.

Nia klubsidejo troveblas en verdigra, malnova konstruaĵo en la urbocentro de Eger, en la strato Kertész, numero 1/2., ĵus apud la urba naĝejo. Serĉu la naĝejon en la urbo, malantaŭ ĝi vi trovos nin, la nomo de la loko estas “Kötélverő Ház” en la hungara lingvo. Promenante ĝi estas je 3-4 minutoj de la Placo Dobó. Ni havas klubkunvenojn regulare unufoje en ĉiu monato, la lastan merkredon. Pri aliaj kunvenoj kaj eventoj ni publikas komunikon, bonvolu foje observi nian startpaĝon.

Por niaj esperantlingvaj enhavoj klaku tien >>

 

KontaktojPromenejo Esperanto en la centro de la urbo Eger