Esperante

Esperanto Klubo Verda Stelo estas komunumo de Eger kaj ties regiono en Hungario. La membraro kaj niaj interesiĝantaj gastoj temas pri Esperanto, la esperantbaza kulturo kaj aliaj koneksaj temoj. Nia klubo estas vigla, ĝoja kaj vivplena kultura komunumo. Ni havas pli ol kvardek aktivajn membrojn kaj multe da lingvoamantaj subtenantoj regione kaj landskale. Bonvenon ĉe ni!


Kelkaj el niaj celoj kaj agadoj:

  • subteni kaj prizorgi la esperantan kulturon en Eger kaj regione,
  • subteni, gardi kaj establi novajn ZEO-jn en la urbo.
  • ni popularigas Esperanton per diversaj aranĝoj: (renkontoj, libro-prezentadoj, forumoj, prelegoj),
  • ni informigas la esperantistajn vizitantojn de Eger,
  • kaj gardas la fajron de la lingvo…

…laŭ nia plej bona kapablo.

 

Pri la ZEO-j en la urbo. Ni havas kelkajn: Promenejo Esperanto en la centro de Eger (inter la Placo Dobó kaj la urba plaĝo, laŭ la rivereto Eger), Zamenhof-memortabulo sur konstruaĵo de la promenejo, memortabulo pri d-ro Gábor Bálint, la unua hungara esperantisto sur la muro de la kulturdomo apud nia klubejo.

Nia klubsidejo estas en la Bartakovics (prononcu Bartakoviĉ) Komunuma Domo, kio situas en Eger, Knézich (prononcu Kneeziĉ, kun longa “e”) K. strato 8, ĵus apud la Minareto. Serĉu la Minareton en la urbo, navigu vian rigardon dekstre, tiu domo estas la komunuma domo. Promenante ĝi estas je 2-3 minutoj de la Placo Dobó. Ni havas klubkunvenojn regulare unufoje en ĉiu monato, la lastan merkredon. Pri aliaj kunvenoj kaj eventoj ni publikas komunikon, bonvolu foje observi nian startpaĝon.

Grava informo: ekde junio de la jaro 2017 nia sidejo translokiĝos, ĉar la komunuma domo (kie nia centro estis ĝisnune) estos rekonstruigata. Ekkoni pli novajn informojn pri nia estonta sidejo bonvolu informiĝi ĉe ni (vidu sube).

Por niaj esperantlingvaj enhavoj klaku tien >>

 

Kontaktoj 


Promenejo Esperanto en la centro de la urbo Eger