Elhunyt dr. Szénási Sándor – Forpasis dr-o Sándor Szénási

Szomorú beletörődéssel vette tudomásul klubunk közössége, hogy 2012. január 23-án reggel nyíregyházi betegszobájában elhunyt távolba szakadt klubtagunk, dr. Szénási Sándor, az egri teológiai főiskola nyugalmazott professzora, pápai prelátus, az egri Dobó téri Minorita-templom, illetve az ott székelő Szent-Antal plébánia ny. plébánosa, ismert egri eszperantista. Búcsúztatásán a klubot Könczöl Ernő tiszteletbeli elnök, és Tófalusi Endre képviselte.

Emlékét tisztességben megőrizzük.

Szénási Sándor 1923-2012.

Ripozu li en paco! – Nyugodjék békében!

*

Dr. Szénási Sándor eszperantista tevékenységéről megemlékező írások.

Mise eszperantóul – Heves Megyei Hírlap, 1991. január 21.
Heves Megyei Hírlap,
1996. március 7.
Kitüntetett eszperantisták Egerben – Heves Megyei Hírlap, 2004. július 3.

Dr. Szénási Sándor a Magyarországi Eszperantó Szövetség által 2010-ben kiadott „Ulrich Matthias: Esperanto – la nova latino de la eklezio?” (Eszperantó az egyház új latinja?) című könyve kiadásának támogatói között szerepel.