Elhunyt Csáki József – Forpasis József Csáki

Tisztelt eszperantista közösség! 

Fájdalommal tudatjuk, hogy Csáki József, egri eszperantista, 2021. április 28-án, 92 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében! Emléke örökké élni fog. 

Csáki József, Jozefo Csáki 1928-2021

Estimata komunumo esperantista! 

Ni diskonigas kun malĝojo, ke József Csáki, esperantisto de Eger, forpasis la 28-an de aprilo 2021, en sia 92-a jaraĝo. Ripozu li en paco! Lia memoro vivos eterne. 

Életút – Vivpriskribo 

1928-ban született Hosszúpályiban. Apja molnárként dolgozott, így az iskolák látogatása mellett József előbb segédmolnár, később molnár lett. Ezt követően tűzoltónak jelentkezett a Salgótarjáni Városi Tűzoltósághoz, itt két évet töltött el rang nélküli tűzoltóként. Budapesten később tűzoltó gazdasági altiszti iskolát végzett, ami után az Egri Megyei Tűzoltó-parancsnokságon kezdett dolgozni pénzügyi felelősként. Itt öt évet szolgált, majd megbízást kapott az egri megyei börtönben mint gazdasági vezető. Ezen a helyen 28 évet dolgozott, közben elvégezte a tiszti iskolát. Az eltelt évek folyamán őrnagyi rangot szerzett.
Felesége a helyi BERVA-üzemben dolgozott ellenőrként, ő betegség következtében elhunyt.
Egy lánya és két unokája van.

Az eszperantó nyelvvel az 1958-ban Egerben rendezett Észak-magyarországi Eszperantó Találkozó alkalmával ismerkedett meg, ekkor kezdett el érdeklődni a nyelv iránt. Kétéves vívódás után vált eszperantistává, attól kezdve rendszeresen látogatta az egri Verda Stelo Eszperantó Klubot, amelynek a munkájában is részt vett. 
1972-ben a klubnak előbb vezetőségi tagjává, majd vezetőjévé választották, ekkor szerezte meg a középfokú eszperantó nyelvvizsgát. 
1974-ben az eszperantó megyebizottság megalakításakor elnökké választották, ez a megbízatása  1989-ig tartott. Az eszperantó klubéletet emberi derűjével, tapasztalatával mindvégig teljes szívvel segítette.
2008-ban a Magyarországi Eszperantó Szövetség elismerő oklevelét vehette át az eszperantó mozgalomban eltöltött 50. éves évfordulója alkalmából. 

2021. április 28. napján, 92 éves korában az egri kórházban hunyt el. Nyugodjon békében!