Egri eszperantó hírarchívum: 1974-1987

1974-1987 közötti hírek
(dokumentumainkból)

 

1974. május 25.
A Területi Bizottság megalakulása
1974. május 25. napján megalakult a Magyar Eszperantó Szövetség Heves Megyei Területi Bizottsága. Elnöke Csáki József, titkára Könczöl Ernő eszperantisták lettek, a tagságot további 11 fő alkotta.
(A Verda Stelo Eszperantó Klub saját dokumentumaiból)


1974. június 21-23.
A MESZ 25. kongresszusa
A 25. Magyarországi Eszperantó Kongresszuson (MESZ), amelyet Szolnokon rendeztek, Könczöl Ernő és dr. Szénási Sándor vett részt a Heves-megyeiek képviseletében.
(A Verda Stelo Eszperantó Klub saját dokumentumaiból)


1975. szeptember 3.
Országos kísérlet
Az Oktatási Minisztérium engedélyezte, hogy az 1975/76-os tanévtől kezdve az egri III. számú Általános Iskola harmadik osztályában kötelező rendkívüli tárgyként bevezessék az eszperantót.
(Népújság, 1975.szeptember 3, szerda)


1976. november 29-30.
Sikeres Eszperantó kísérlet
Speciális tantárgy elnevezéssel eszperantó nyelvtanítási kísérletbe kezdtek az egri (akkoriban még) Ho Si Minh Tanárképző főiskolán. 1976 februárjában harmadéves orosz szakos hallgatók között eszperantó metodikát vezettek be speciális tantárgyként az orosz nyelv tanításának elősegítése keretében. A sikeres kísérletnek és Salga Attila, főiskolai adjunktus tanfolyami nyelvtanítási módszerének köszönhetően 1976. november 29-30-án úgynevezett „A” jelű eszperantó nyelvvizsgát tett a Magyarországi Eszperantó Szövetség vizsgabizottsága előtt 59 hallgató, amelyek között 5 főiskolai tanár, 48 végzős hallgató, valamint 6 vidéki eszperantista is volt.
(Budapeŝta Informilo, 1977, februaro.)


1977. február 2.
Munkáról, tervekről – eszperantóul
Stílszerűen eszperantóul számolt be az elmúlt három esztendőben végzett munkáról a Verda Stelo (Zöld Csillag) egri nyelvbarát csoport vezetősége. Mint utaltak rá, a kis közösség tagjai élményekben és eredményekben gazdag időszakra tekinthetnek vissza. Szorosabbá vált az utóbbi években a lengyelországi Przemysl városban működő eszperantista csoporttal tartott kapcsolat. Az egri fiatalok több alkalommal jártak a testvérszervezeteknél, s a lengyel eszperantisták is évente megfordultak Egerben.
A Verda Stelo tagjai más országokba is eljutottak: képviseltették magukat az athéni eszperantó világkongresszuson, sjártak a bulgáriai, a csehszlovákiai ifjúsági táborokban is. Népszerűsítették a nemzetközi nyelvet a megyeszékhelyen rendezett országos találkozón, s a csoport kezdeményezésére Eszperantó-sétányt avattak Egerben.
A könnyen, gyorsan elsajátítható mesterséges nyelv egyre jobban tért hódít a megyeszékhelyen. Az elmúlt években mintegy 30-35 jelentkező kezdett hozzá a nyelvtanuláshoz. A csoport tagjai közül nemrégiben 55-en tettek vizsgát a nemzetközi nyelvből. Köztük volt az a 48 főiskolai hallgató is, akik az ország különböző részeiben tanítják majd az eszperantót.
A beszámoló után a csoport tagjai megválasztották az új vezetőséget. Az elnök S. Gyula, az Egri Csillagok t.sz. nyudgíjasa, a titkára pedig Balogh Viktória, az egri tanárképző főiskola adjunktusa lett.
(Népújság, 1977. február 2.)


1977. július 31.
Nemzetközi eszperantista találkozó Egerben
Július 30-tól augusztus 3-ig nemzetközi eszperantó találkozó színhelye lesz Eger: a megeszékhelyen és a környék kirándulóhelyein töltik pihenőjüket az eszperantó mozgalom 90. évfordulója tiszteletére szervzett túrkevei nemzetközi eszperantó építőtábor tagjai. A Lengyelországból, Csehszlovákiából, Romániából, Bulgáriából és természetesen hazánk más városaiból, községeiből érkezett eszperantisták jutalomutazáson vesznek részt, s ennek során látogatnak el Egerbe és környékére.
A vendégeket Csáki József, a Heves Megyei Eszperantó Területi Bizottság elnöke, Könczöl Ernő titkár, valamint S. Gyula, az egri Verda Stelo eszperantó csoport elnöke fogadja és kalauzolja itt-tartózkodásuk alatt. Július 31-én a megyeszékhelyen kerül sor a területi bizottsági napra, amelyen társalgás, nyelvgyakorlás és a nyelvtanulás módszereiről való tapasztalatcsere szerepel a programban. Ezt követően a találkozó résztvevői megtekintik az egri várat és a város egyéb nevezetességeit, felkeresik továbbá a felsőtárkányi és a szilvásváradi kirándulóhelyeket.

Az egri találkozóval egyidőben kezdi meg munkáját az a tábor, amelyet Csehszlovákiában szerveztek a Heves megyei eszperantista fiatalok részére. A környék nevezetességeinek megtekintése után nyelvgyakorló játékokkal, baráti beszélgetésekkel telik majd el a fiatalok ideje a táborban.
(Népújság, 1977. július 31.)


1978. július 26.
Verda Stelo-Przemysl 6:4
Ebben az évben megalakították Egerben az eszperantista pedagógusok csoportját, ők az iskolai kollégiumokban szerveztek tanfolyamokat. Szoros levelezőkapcsolat alakult ki egyebek között a bulgáriai Tirnovo, vagy a lengyelországi Przemysl eszperantistáival. Sőt, és ez az egri eszperantó élet kuriózuma, még egy barátságos labdarúgó mérkőzést is szerveztek ez utóbbi lengyel város eszperantistáival. Az eredmény: Verda Stelo Eger – Przemysl 6:4.
(A Verda Stelo Eszperantó Klub saját dokumentumaiból)


1978. október 8.
Gárdonyi eszperantó fordítója Egerben
Gárdonyi eszperantó fordítója, az Új-Zélandon élő Hamvay János, magyar származású eszperantista Egerben tartott előadást a Gárdonyi-művek eszperantó nyelvű sikeréről. A neves író két regényét – az Isten rabjait, valamint a Láthatatlan embert – egyebek között a Hamvay-féle fordításban ismerte meg a világ.
(A Verda Stelo Eszperantó Klub saját dokumentumaiból)


1979. augusztus 15-20.
VIS – Varia Internacia Semajno
Budapest és Eger helyszíneken rendezték 1979 augusztusában a 8. Varia Internacia Semajno (VIS) nevű rendezvénysorozatot, amelynek kezdeményezője és szervezője a Magyarországi Eszperantó Szövetség volt.


1980. augusztus 9-23.
SELE Egerben
Eger első ízben rendezte meg 1980. augusztus 9-23. között a Somera Esperanto Lernejo nevű nyári eszperantó iskolát.
(Budapeŝta Informilo 1980 – A Verda Stelo Eszperantó Klub saját dokumentumaiból)


1981. március 27.
Eszperantó varázslat
Március 27-én, pénteken este 7 órai kezdettel Szegedi Árpád eszperantista bűvész mutatja be műsorait a Megyei Művelődési Központ 25-ös termében.
(Népújság, 1981. március 26. – A Verda Stelo Eszperantó Klub saját dokumentumaiból)


1982. szeptember 1.
Vilniusi látogató
Tatjana Siliene, a vilniusi tv-gyár mérnöknője látogatta meg az egri eszperantó klubot, mint az ottani „Juneco” Esperanto Klubo képviselője.
(A Verda Stelo Eszperantó Klub saját dokumentumaiból)


1986. október
Egri eszperantisták között
Id. Zakar János írása egy ismeretlen Heves-megyei sajtótermékből. Az írásban több utalás van az egri Verda Stelo Eszperantó Klub kezdeteiről.

Egri eszperantisták között (1986)

Van egy nyelv a világon, az eszperantó, amely nem kötődik egyetlen nemzethez sem. Alkotója dr. Zámenhof Lajos lengyel szemorvos, a kultúrnyelvek közös szókincséből válogatta össze, és foglalta rendszerbe 1887-ben. Az ő tiszteletére rendezik meg ez évben Lengyelország fővárosában a 72. eszperantó világtalálkozót.

Egy nyelv életében száz év nem nagy idő. Akárhogy is nézzük, túlélt két világháborút, és ma is virágzik, terjed az egész Földön. Nem a nemzeti nyelveket akarja pótolni, hanem épp ellenkezőleg. A különböző kultúrák és népek baráti együttműködéséhez járul hozzá. A béke közös nemzetközi nyelvének tartják. A hozzáfűződő békemozaglom már több, mint harmincéves.

Egerben 1957-ben jött létre az eszperantócsoport. Alapítói voltak többek között dr. Hallgató Sándor, Kovács Elemér, Győri István és e sorok írója is. Kezdetben a TIT keretében, majd később a szakszervezeti kultúrotthon szakköreként működött. Ekkoriban mintegy 25 tagot számlált. Jelenleg a Megyei Művelődési Központ ad otthont szűkebb hazánk legnagyobb eszperantó klubjának a „Verda Stelo”-nak.

Az elmúlt időszakban az összejöveteleken tanfolyami formában két tanulócsoportal foglalkozott Balogh Viktória főiskolai tanárnő, valamint Könczöl Ernő, a megyei eszperantó-bizottság elnöke. Azegyik csoport már befejezte a tanulást, s február 21-én kilencen sikeres vizsgát tettek. A másik közel 15 tagú közösség szorgalmasan tanul, ők később vizsgáznak.

A haladók a foglalkozásokon fordítanak, beszélgetnek, és mindig örömmel mutatják egymásnak a világ különböző részéről érkezett szebbnél-szebb képeslapokat, ajándékokat. Gyakorolják a nyelvet. Ez azért is fontos, mert készülnek a július 26-tól augusztus 1-ig megtartandó varsói világtalálkozóra. Az előzetes becslések szerint az idén rekordszámú eszperantista lesz ott a fórumon. Az egriek közül is már többen elküldték jelentkezésüket.

A klub tagjai másik nagy eseményre is készülnek. A közeljövőben március 21. és 23-a között rendezik meg Budapesten a 28. magyar eszperantó kongresszust, összekötve az ötödik színházi fesztivállal.
Ebben az esztendőben fontos feladat még az egri csoport számára, hogy egy év kihagyás után immárhetedik alkalommal rendezik meg a nyári eszperantó iskolát.
Az említett programok azt jelzik, hogy 1987-ben talán sikerül újabb híveket szerezni az eszperantista mozgalomnak.


1987. január 5.
Japán eszperantisták egri barátaiknál
Balogh Viktória írása a Népújság 1987. január 5-i számában.

Japán eszperantisták egri barátaiknál (1987)
Nálunk búcsúztatták az óévet

Két éve, hogy Mizuno Yoshiaki, a tokiói egyetem professzora európai körútja során Egerbe is ellátogatott. Eszperantista lévén, a világnyelv megyeszékhelyi művelőivel is találkozott, s jó barátokként őrizte meg őket emlékezetében.

Múlt év végén egyhetes utazást szervezett hazájabeli nyelvgyakorlóknak Moszkvába, Budapestre, Pozsonyba, Varsóba és egyik állomásként Egerbe is. A 16 tagú csoport a fővárosbeli, téli eszperantista szilveszterre érkezett, ezt megelőzően jöttek el történelmi városunkba. Városnézésen tekintették meg a műemlékeket. A baráti összejöveteleket hangulatos, közös vacsoraest zárta a Bástya étteremben. Az eseményen köszöntések, versek, dalok hangzottak el immáron három – japán, magyar és természetesen eszperantó – nyelven. A rögtönzött műsor méltán váltotta ki az étterem „kívülálló” vendégeinek tetszését is. Mindezek után ajándékok, kiadványok, címek cseréltek gazdát. Ez utóbbi jelzi, hogy a találkozón részt vettek tovább kívánják tartani – mindenekelőtt levelezés útján – a kapcsolatot, a barátságot.

A múlt év december 30-a igen mozgalmas volt az egri eszperantistáknak: e nap délelőttjén járt itt az a 45 tagú, olaszokból, svájciakból, jugoszlávokból, csehszlovákokból, lengyelekből, szíriaiakból és belgákból álló csoport a helyiek vendégeként, amely ugyancsak Budapesten, a nemzetközi eszperantó bálon köszöntötte az új esztendőt.


1988 – dátum nélküli
Dátum nélküli cikk – valószínűleg – a Népújságból.
Címe: Egy hét eszperantó – Intenzív nyelvtanfolyam Felsőtárkányban

Intenzív nyelvtanfolyam Felsőtárkányban (1988)
Egy hét eszperantó

Sokan panaszolják, hogy azért nem tudnak nyelvet tanulni, mert nincs rá elegendő idejük. Rájuk is gondolva szerveztek egyhetes intenzív eszperantó nyelvtanfolyamot a felsőtárkányi vezetőképző táborban. A kurzuson a tanárokkal együtt ötvenketten vetek részt az ország minden tájáról.

Hétfőn kezdődött a program, s a hallgatók reggeltől estig eszperantóval foglalkoztak. Megismerkedtek a teljes nyelvtannal, s több száz szót sajátítottak el.
Hogy az egyhangúság ne vegye el a tanulási kedvet, az órákat sokféleképpen színesítették. Többek között dalokat is tanítottak, s videovetítés is segítette a munkát.

A kurzus elvégzői az egyhetes foglalkozássorozat után vasárnap utaznak haza.