Eszperantó-sétány: új szemetesek

Június elején örömteli miniberuházás történt a belvárosi Eszperantó sétányon, az ötszáz méter hosszú járda ugyanis négy új kukával gyarapodott. A városunkban szabványnak számító csikktartós, fém szeméttárolókat kereszteződések és hidak mellé állították, így a Klapka György utcánál, az Egészségház utca hídjánál és a Kossuth Lajos utca átkelőhelyének két oldalán találkozhatunk velük.
(Megjelent: a Heves Megyei Hírlap 2011. július 5-i számában is)
Képes beszámoló az EgriNapok-on >>

Emléktábla avatás Egerben

A Bartakovics Béla Közösségi Ház és a Verda Stelo Eszperantó Klub 2009.03.13-án az első magyar eszperantistának tekintett dr. Bálint Gábor kolozsvári egyetemi tanár tiszteletére emléktáblát avatott a művelődési ház I. emeletén. A rendezvényen tiszteletét tette: Szeleczki János úr, Eger alpolgármestere, Eszényi József és Nagy János, Magyarországi Eszperantó Szövetség vezetőségi tagjai, a miskolci Király Lajos Eszperantó Kör, valamint a helyi eszperantó élet képviselői. Az avatóbeszédet Eszényi József, a Magyarországi Eszperantó Szövetség elnökségi tagja mondta el G. Nagy Róbert, a tábla alkotójának jelenlétében.
Az eseményről a Heves Megyei Hírlap 2009.03.19.-i száma tudósított.

Az egri eszperantisták 2008-as mérlege

December minden évben a nyelvalapító évfordulója köré összpontosul. A 2008-as év utolsó hónapjában megkoszorúztuk Zamenhof emléktábláját Egerben, az Eszperantó sétányon. A megemlékezés a Bartakovics közösségi házban, az eszperantó klubban folytatódott az eszperantó himnusz eléneklésével, emlékbeszéddel, versekkel, a Farkas Ferenc Zeneiskola színvonalas műsorával.
Ezután a Verda Stelo Eszperantó Klub/Csoport tartott taggyűlést. A már lemondott elnök, Könczöl Ernő helyett újat választottunk, s a lejárt mandátumú vezetőség helyett is újat kellett állítanunk. Az új vezetőséget Barta Zoltán elnök, Farkas László titkár és Belkovné Gulyás Rozália oktatási és kultúrfelelős alkotja. Barta Zoltán megköszönte a tagság bizalmát, az eddigi vezetőség munkáját. A taggyűlés az eddigi elnököt több évtizedes odaadó munkájáért örökös tiszteletbeli elnöknek választotta. Az országos közgyűlés küldötte Barta Zoltán, Könczöl Ernő és Tófalusi Endre lett.
A mozgalmi munkában kiemelkedő az oktatás szerepe. Tanfolyamon Barta Zoltán készítette fel az érdeklődőket állami nyelvvizsgára.
Testvércsoportunknál Nagyváradon töltöttünk két csodás napot, részt vettünk a Pest Megyei Eszperantisták Egyesülete közgyűlésén, s az Eszperantó Világszövetség 93.kongresszusán Rotterdamban.
Jelen voltunk Budapesten az országos Zamenhof-ünnepségen, amelyen Farkas László, Könczöl Ernő és dr. Szabó István az országos elnökség elismerő oklevelében részesült. A csoportunk az első magyar eszperantistáról, dr. Bálint Gábor kolozsvári egyetemi tanárról Nagy Róbert művész által készített emléktábláját kapta. Az egri eszperantistákat kétszer is meglátogatta az országos elnökség. Az év folyamán örömmel ismerkedtek Egerrel német, román, cseh, norvég és belga vendégeink.
(Könczöl Ernő – a Heves Megyei Hírlap cikke)

Reményország-klub Egerfarmoson

A Heves Megyei Hírlap e napi száma beszámolt az egerfarmosi Esperlando (Reményország) működéséről, valamint az egri Verda Stelo Eszperantó Klub képviselőinek (Könczöl Ernő és Barta Zoltán) Esperlando-beli látogatásáról. Az Egerhez közel eső Egerfarmoson Szabó Zoltán, a mindenki által kedvelt veterán eszperantista, Zoli bácsi hozta létre Esperlando-t. A hely egy, a tulajdonában lévő családi házban kialakított eszperantó találkozóhely, könyv-, újság és relikvia-gyűjtemény, illetve helyi eszperantó klub volt. Zoli bácsi halála óta az Esperlando nem látogatható, a gyűjtemény sorsa ismeretlen.

Olvassa el a cikket! >>

Egri küldöttek a MESZ közgyűlésén

A közelmúltban küldöttértekezletet tartott a Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) Budapesten. A nagy érdeklődéssel kisért eseményen az egri eszperantó csoportot Könczöl Ernő elnök és Farkas László titkár képviselte.
Dr. Nanovfszky György elnök beszámolt a 2005 évi és a 2006 év első félévi munkáról, amelyet ő is, a küldöttértekezlet is eredményesnek értékelt.
Kiemelte, hogy a firenzei eszperantó világkongresszuson eredményesen szerepeltek a magyarok, több bizottságban számos előadást, nyelvoktatási bemutatókat tartottak. Az elnökség által dr. Haszpra Ottónak – a magyar mozgalom történetében harmadikként – odaítélt “Örökös Tiszteletbeli Tag” cím minden magyar eszperantistát további jó munkára ösztönöz. A beszámolót a jelenlévők elfogadták.
Szervezeti, személyi kérdések is szerepeltek napirenden. Az elnökség előterjesztése alapján egy budapesti és egy szolnoki tagegyesülettel gyarapodott a MESZ-szervezetek száma.
Bejelentették, hogy az Európai Uniós Eszperantó Szövetségben dr. Molnár Lajos fogja ellátni a MESZ képviseletét. Közölték, hogy hamarosan új országos ügyvivőt is választ az elnökség. Dr. Nanovfszky György ismertette, hogy dr. Dudich Endre alelnök felmentését kéri. Az értekezletet a felmentést megszavazta, majd hozzájárult, hogy szinte felbecsülhetetlen érdemei elismeréseként dr. Dudich Endre a MESZ örökös tiszteletbeli elnöke legyen.

(A Heves Megyei Hírlap tudósítása Könczöl Ernő és Farkas László tájékoztatása alapján).