Közlemény: La Majstro mortis

2017. április 12., szerda 16:03
A Kulturális Eszperantó Szövetség közleménye
————–

Budapest, 2017. április 12., szerda (OS) – 100 évvel ezelőtt hunyt el Zamenhof, az eszperantó nemzetközi nyelv alapjainak lerakója. Az évfordulóról világszerte megemlékeznek.

“La Majstro mortis”

Száz évvel ezelőtt az első világháború idején, a német megszállás alatti Varsóban 1917. április 14-én elhunyt Lazar Markovics Zamenhof, az eszperantónak, minden idők legsikeresebb nemzetközi közvetítő nyelvének megalkotója.

Zamenhof 1859-ben zsidó családban született az akkor a cári Oroszországhoz, ma Lengyelországhoz tartozó Białystok városában.

Az ifjú Zamenhof már gimnazistaként próbálkozott egy nemzetközi közvetítő nyelv megalkotásával, melytől a népek egymás közti jobb megértését remélte. 1887-ben orosz nyelven és Doktoro Esperanto (Reménykedő doktor) álnéven megjelentette az eredetileg nemzetközi nyelvnek nevezett eszperantó első tankönyvét.

Munkássága elismeréseként Zamenhof 1905-ben megkapta a francia Becsületrendet; 1910-ben Nobel-békedíjra is jelölték.

Emlékét világszerte számos közterület és egy kisbolygó, az 1462 Zamenhof is őrzi. Halálának századik évfordulójáról az UNESCO és a lengyel parlament is megemlékezett.

Baghy Gyula, az egyik világszerte ismert magyar eszperantista költő Zamenhof haláláról értesülve írta La Majstro mortis (A Mester meghalt) c. versét. Baghy halálának 50. évfordulójára az eszperantisták idén március 18-án emlékezhettek.

Zamenhof halála után 100 évvel az idén 130 éves eszperantó 102. világkongresszusára 2017 júliusában Szöulban kerül sor.

http://www.eszperanto.hu/
http://zamenhof.life/hu/

 

Új térplasztika az Eszperantó sétányon

A “Megújul a város” című programsorozat részeként, 2015. július 8-án, szerdán 16:00 órakor ünnepélyes körülmények között átadásra került az Eszperantó sétányon kialakított térplasztika.
A térplasztika tervezői: Szántó Tamás és Pallós Kornélia tervezőművészek.
A térplasztika kivitelezője: Szántó Tamás tervezőművész.
Az átadón köszöntőt mondott Habis László Eger MJV polgármestere.

Az EgriNapok.hu cikke az új térplasztikáról >>

Egri eszperantistát köszöntött az Egri Civil Fórum Kerekasztala

Az Egri Civil Fórum Kerekasztala Kulturális Szekciójának elismerése klubtagunknak
(Esperante legeblas sube!)

2013. december 14-én este Civil Randevú elnevezéssel évzáró ünnepséget tartott az Egri Civil Fórum Civil Kerekasztala. A rendezvényen részt vett Habis László, Eger város polgármestere, dr. Misz Mihály, a civil kapcsolatok tanácsnoka és Gál István civil referens is. Az ünnepélyes megnyitó után elismerések átadására került sor, amelyek során az Egri Civil Fórum Kerekasztala Kulturális szekciójának elismerő oklevelét (és ajándékát) Könczöl Ernő, az egri Verda Stelo Eszperantó Klub tiszteletbeli elnöke kapta az egri eszperantó mozgalomban, ugyanakkor a város civil szférájában végzett több évtizedes közösségi tevékenységéért. Az elismerést Somodyné Jámbor Ildikó, a Civil Fórum Kulturális szekciójának vezetője adta át.

“Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
(Széchenyi István)

OKLEVÉL
Könczöl Ernő
részére,

aki önkéntes, önzetlen munkájával, közösségi aktivitásával nagymértékben hozzájárult a civil kurázsi erősítéséhez.

További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Eger, 2013. december 14.

Köszönettel és barátsággal:
Somodyné Jámbor Ildikó
szekcióvezető

 

Könczöl Ernő, egri eszperantista 40 éves UEA-tagságáért is
elismerést kapott 2013-ban. Nézze meg!

Vespere, la 14an de decembro en 2013 estis okazinta festena kunveno kun la titolo “Civila Rendevuo” de Ronda Tabulo de Civila Forumo de Eger. Ĉeestis el la urba aŭtoritato ankaŭ urbestro László Habis, civila konsilanto dr. Mihály Misz, civila referanto István Gál. Post la solena malferma ceremonio sekvis la transdonado de honordiplomoj por la merituloj. La honordiplomon de la Kultura sekcio ricevis Ernő Könczöl, la honora prezidanto de Verda Stelo Esperanto Klubo de Eger, kiu ekhavis tiun premion (kaj donacon) pro sia multjardeka agado en la loka esperanto-movado kaj samtempe en la urba civila sfero. La premio estis transdonita de Jámbor Ildikó s-ino Somody, estro de la Kultura sekcio.

UEA-elismerés 40 évért

Az Eszperantó Világszövetség (UEA) elismerése Könczöl Ernőnek, az egri Verda Stelo Eszperantó Klub tiszteletbeli elnökének:

 

 

 

 

Az Eszperantó Világszövetség köszönetet mond

Könczöl Ernőnek

a több mint 40 éve hűséges és folyamatos egyéni tagságáért.

Reykjavík, 2013. július 20.

Probal Dasgupta
elnök

 

A kísérőlevél pedig:

Rotterdam, 2013. augusztus 1.

Tisztelt tagunk,

ezennel kap egy oklevelet, amellyel az Eszperantó Világszövetség elismerését fejezi ki, amiért 40 éve folyamatosan tagja Szövetségünknek.

Szívből köszönjük az UEA-hoz való hűségét, és gratulálunk az oklevélhez!

Központi Irodánk 2009 óta évente ellenőrzi, hogy egyéni tagjaink közül kik lettek jogosultak az oklevélre. Jár oklevél a 40 éves és az 50 éves tagságért. Most Ön a 40 éves tagságért járó oklevelet kapja. Remélhetőleg az UEA Elnöke aláírhatja majd az 50 éves tagságáról szóló oklevelet is!

Remélem, hogy ez az oklevél az UEA tagjaként eltöltött idő sok szép emlékét idézi fel Önben. Azt is remélem, hogy eszperantista barátait az oklevél az Ön példájának követésére ösztönzi. A tagok hűsége közös Szövetségünk legértékesebb kincse.

Eszperantista üdvözlettel:

Osmo Buller
az UEA Főigazgatója

A Klub tagsága szívből gratulál Ernőnek az elismerésért!

Könczöl Ernő 2013-ban az Egri Civil Fórum Kerekasztalának
elismerő oklevelét is megkapta. Nézze meg!


Universala Esperanto Asocio dankas al

Ernő Könczöl

pro fidela kaj seninterrompa individua membreco de pli ol 40 jaroj.

Rejkjaviko, 20 julio 2013.

Probal Dasgupta
prezidanto

 

 

Roterdamo, 1 aǔgusto, 2013.

Estimata membro,

ĉi-kune vi ricevas diplomon, per kiu Universala Esperanto-Asocio rekonas vian 40-jaran seninterrompan membrecon en nia Asocio.

Mi elkore dankas vin pro via fideleco al UEA kaj gratulas vin pro la diplomo!

Ekde 2009 la Centra Oficejo ĉiujare kontrolas, kiuj individuaj membroj atingis la rajton ricevi diplomon. Estas du diplomoj: pro 40-jara kaj pro 50 jara membreco. Vi nun ricevas diplomon pro 40-jara membreco. Espereble la Prezidanto de UEA povos siatempe subskribi por vi ankaǔ diplomon pro 50-jara membreco!

Mi esperas, ke la diplomo revenigos multajn belaljn memorojn pri la tempo, dum kiu vi jam estas membro de UEA. Mi ankaǔ esperas, ke ĝi instigos viajn esperantistajn geamikojn, kiuj vidos la diplomon, sekvi vian ekzemplon. Fideleco de membroj estas la plej valora trezoro de nia komuna Asocio.

Kun esperantistaj salutoj,

Osmo Buller
Ĝenerala Direktoro de UEA

Egri csillagok – eszperantóul

Az egri Verda Stelo Eszperantó Klub a Dobó István Vármúzeum rendezvényéhez kapcsolódva 2012. október 27-én tartotta Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye idén tavasszal megjelent eszperantó nyelvű kötetének hivatalos egri bemutatóját a Gárdonyi Emléknap program-sorozatában. Az eseményen – amelyre az egri vár Dobó-bástyájában került sor – a Dobó István Vármúzeum, az Eger Vára Barátainak Köre Egyesület (mint házigazda), az egri Verda Stelo Eszperantó Klub, a Magyarországi Eszperantó Szövetség képviselői is jelen voltak.

A bemutató helyszínére keresve sem találhattunk volna megfelelőbb helyszínt, mivel az eseménynek az egri vár Dobó-bástyájában kialakított rendezvény-komplexum adott helyet. A helyszínen, ahol az eszperantó nyelv jelképeivel díszített háttér és asztal várta a vendégeket, a rendezőkön kívül meghívott vendégek, a Magyarországi Eszperantó Szövetség képviselője, valamint a sajtó munkatársai gyülekeztek, 15 órakor kezdődött a hivatalos bemutató.

A vendégek előtt felállított asztal mögött Nagy János, a Magyarországi Eszperantó Szövetség gazdasági alelnöke, Könczöl Ernő, az egri Verda Stelo Eszperantó Klub tiszteletbeli elnöke, valamint Horváth József, a Nagy könyv fordítója foglalt helyet.

A megnyitót Nagy János tartotta, aki rövid bemutatkozás után átadta a szót a fordítónak.

A regény fordítója a győri illetőségű, de korábban Egerben is élő Horváth József (Jozefo Horvath) részletesen mutatta be a fordítás során átélt alkotói és nyelvészeti élményeit. Ezek felelevenítése közben a hallgatóság észrevétlenül megismerkedhetett az eszperantó nyelv történetének néhány fontos részletével, Zamenhofnak, a nyelv alkotójának eszméivel, valamint a fordítói munka sokszínűségével.

A fordító beszámolóját követően Barta Zoltán, a klub elnöke mutatta be röviden az egri eszperantó klubot és közösséget, majd felkérte a jelenlévőket a bemutatott művel, illetve annak fordításával kapcsolatos kérdéseknek feltevésére. A rendezvény ezen részén meglepetés-ajándék ünnepélyes átadására került sor, amelyet G. Nagy Róbert dombóvári eszperantista, a Dél-Dunántúli Regionális Alapítvány elnöke saját munkájaként adott át az egri Verda Stelo Eszperantó Klubnak. Ez pedig nem volt más, mint egy márvány emléktábla, amely Gárdonyi Géza kortársának, Lengyel Pál dombóvári eszperantistának állít emléket.

A tábla átadását követően Flóra, az egri zeneiskola növendéke lépett a közönség elé, és magyar népdal-csokor éneklésével kápráztatta el a jelenlévőket.

A könyvbemutató záró szakaszában a közönség kérdéseket intézett a fordítóhoz a bemutatott művel kapcsolatban.

A bemutatót követően a klub jelen lévő tagjai a város és a civil szervezetek meghívott képviselőivel együtt felkeresték Gárdonyi Gézának a várban megtalálható sírját, ahol virággal fejezték ki tiszteletüket az író nyughelyén.

A nap további részében a vendégek a Dobó-bástya konferenciatermében Gárdonyi-művek felolvasását hallhatták, majd az Ida regénye című film 1932-es változatát tekintették meg.

Az esemény minden résztvevője szerint a könyvbemutató méltó részét képezte a Gárdonyi Emlékévnek, azon belül is a Várbaráti Kör Gárdonyi Emléknapjának 2012. október 27-én.

A klub vezetése köszönetet mond mind a szervezésben és a rendezésben segítséget nyújtó klubtagoknak, mind pedig azoknak a klubtagjainknak, vendégeinknek és érdeklődőknek, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt. Külön köszönjük a lehetőséget, a támogatást és a témához illő helyszínt az Egri Vármúzeumnak, az Eger Vára Barátainak Köre Egyesületnek. Végül, de nem utolsó sorban a Magyarországi Eszperantó Szövetség támogatását emeljük ki, köszönjük a segítséget!

Az Egri csillagok eszperantó nyelvű kötete megvásárolható a Magyarországi Eszperantó Szövetség webáruházában >>

Tekintse meg a rendezvényről készült képeinket! >>

 

Egri csillagok/Steloj de Eger eszperantó változatai: a képregény 1979-ben, a regény 2012-ben jelent meg eszperantóul

 

Az esemény a sajtóban:

HeOl.hu (1)
HeOl.hu (2)
Egri Civil Kapu
Szuperinfó
InfoDombóvár.hu

A rendezvény meghívója: