Új térplasztika az Eszperantó sétányon

A „Megújul a város” című programsorozat részeként, 2015. július 8-án, szerdán 16:00 órakor ünnepélyes körülmények között átadásra került az Eszperantó sétányon kialakított térplasztika.
A térplasztika tervezői: Szántó Tamás és Pallós Kornélia tervezőművészek.
A térplasztika kivitelezője: Szántó Tamás tervezőművész.
Az átadón köszöntőt mondott Habis László Eger MJV polgármestere.

Az EgriNapok.hu cikke az új térplasztikáról >>

Terek és közösségek

Terek és közösségek. A 2015. június 6. napján az EKMK közösségeinek bemutatkozó napjaként a megújult sétáló belvárosban rendezendő Terek és közösségek program keretében az egri Verda Stelo Eszperantó Klub nyilvános sétát hirdetett „Az eszperantó egri emlékhelyei” címmel. A séta az egri eszperantó kultúrkör emlékhelyeinek belvárosi részét bemutató rövid kirándulás, amely a közösségi rendezvényhez kapcsolódva június 6. napján szombaton, 14 óra 35 perckor indult a Dobó tér és az Eszperantó sétány találkozásától.

Az emlékhelyek bejárását Barta Zoltán klubvezető „Az eszperantó egri emlékhelyei” című helytörténeti írása ihlette.

Lekerült a Zamenhof emléktábla

2012. október 11-én csütörtökön az Egri Városfejlesztési Kft. a „Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” pályázat ütemezett átalakítási tervének megfelelően leszerelte, majd a Klub részére megőrzésre átadta az egri Eszperantó sétányon található, cím szerint a Dobó tér 6/A. szám alatti volt étterem épületének falán eddig látható Zamenhof emléktáblát. Az emléktábla a felújítási munkálatok végeztével kerül majd vissza a sétányon kialakítandó, a tervek szerinti Eszperantó tér környékére (az eddigi helyeként szolgáló épület lebontásra kerül). Az emléktábla a közbülső időben állagmegóvási, felújítási munkálatokon esik majd át.

Az emléktábla átmeneti leszerelése miatt a 2012. december 14-i Zamenhof-megemlékezésünket a Klub hivatalos helyiségében tartjuk, a Bartakovics Béla Művelődési Ház 104-es termében.

Az emléktábla a leszerelése előtt (2012)

Javaslat közterületek eszperantóval kapcsolatos elnevezésére

Az egri Verda Stelo Eszperantó Klub vezetősége 2012 áprilisában levélben fordult Ostoros, Novaj, Noszvaj, Felsőtárkány, Egerszalók, valamint Demjén polgármestereihez azzal a kéréssel, javaslattal, hogy a 2011-ben kerek 100 éves évfordulóját ünneplő egri eszperantó kultúrkör, rajta keresztül az idén 125 éves eszperantó nyelv hagyományainak emlékére az említett települések újonnan létrejövő, illetve átnevezésre váró közterületeit lehetőség szerint nevezzék el „Eszperantó” néven, úgyis mint: Eszperantó utca, tér, park, sétány, köz, stb.

A Klub ezúton is nyílt kérést intéz és ajánlást tesz minden más település döntéshozói felé, hogy újonnan épülő, átnevezésre ítélt, vagy még elnevezésre váró közterületeiket a fentiek szellemében nevezzék el az eszperantó nyelvről, követve ezzel Eger, Gyöngyös, Miskolc, Győr, valamint számos más település névadási gyakorlatát.

Az Eszperantó sétány átépítése

A Heves Megyei Önkormányzat a „Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázatában Eger Megyei Jogú Város konzorciumi partnere. A projektben szereplő fejlesztések között szerepel az egri Eszperantó sétány felújítása, illetve közösségi tér kialakítása az Eszperantó sétány mentén. Az érintett területen álló (Dobó tér 6/A) egykori étterem a terület átépítése miatt elbontásra kerül. Jelenleg az épület falán található az eszperantó nyelv kezdeményezőjének, L.L. Zamenhofnak emléket állító eszperantália (emléktábla), amelyre az egri Verda Stelo Eszperantó Klub kiemelt figyelmet fordít. A bontásra kerülő építményen lévő emléktábla sorsával, valamint a területen kialakítandó térrel kapcsolatban a Klub egyeztetést kezdeményezett az önkormányzat illetékes intézményeivel.

Az egyeztetés célja:

  • a lebontandó építményen jelenleg megtalálható eszperantália (Zamenhof emléktábla) megóvása, megőrzése, majd új helyre történő visszahelyezése a sétányon,
  • a területen kialakítandó parkosított területen történő „Eszperantó fa” ültetésének kezdeményezése,
  • ugyanennek a parkosított területnek az „Eszperantó park” névre való elnevezésének kezdeményezése.

Az Eszperantó sétány eleje a Dobó tér felől (2012-ben)

További, az Eszperantó sétányt érintő fejlesztési tervek:

Közösségi tér az Eszperantó sétány mentén

Célja: az Eger-patakhoz kapcsolódóan, a Dobó tér 6/a szám alatt álló irodaépülethez kapcsolódó könnyűszerkezetes épületrész bontása után felszabaduló területen, közterületi fejlesztés részeként új zöldterület létrehozása, és ezzel a sétány mellett a közösségi tér funkciójának gazdagítása. A fejlesztés összhangban áll Eger Településszerkezeti Tervével, amely a patakhoz kapcsolódóan, zöldfelületi fejlesztést ír elő. – (eger.hu)

Az Eszperantó sétány felújítása

Célja: az Eger-patak mentén futó sétány felújítása a csillapított forgalmú műemléki belvárosi akcióterület egészére érvényes közterület felújítási elvek szerint, összhangban a kapcsolódó projektelemekkel (Közösségi tér az Eszperantó sétány mentén, Kerékpárút fejlesztés és patakmeder rekonstrukció, Új gyalogos híd a Fazola utca meghosszabbításában). – (eger.hu)

Képek az Eszperantó sétány látványtervéből (eger.hu)

Az eszperantó az egész világé!

(Zamenhof)