Elhunyt Csáki József – Forpasis József Csáki

Tisztelt eszperantista közösség!

Fájdalommal tudatjuk, hogy Csáki József, egri eszperantista, 2021. április 28-án, 92 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében! Emléke örökké élni fog.

Estimata komunumo esperantista!

Ni diskonigas kun malĝojo, ke József Csáki, esperantisto de Eger, forpasis la 28-an de aprilo 2021, en sia 92-a jaraĝo. Ripozu li en paco! Lia memoro vivos eterne.

 

Z-Festo és Évzáró találkozó – 2019. december 13-án

Az Egri Eszperantó Centrum – Verda Stelo Eszperantó Klub meghívja az egri és környékbeli eszperantistákat a 2019. december 13-án 17 órától tartandó Zamenhof-ünnepre és évzáró összejövetelére. A program: megemlékezés, pohárköszöntő, beszélgetés magyar és eszperantó nyelven.
Helyszín: Oxford International Nyelviskola, C4 terem, Eger, Bródy S. u. 1.

Z-festo kaj jarfina festo okazos la 13-an de decembro, Eger.
Ne forgesu: „esperantistoj de Eger” signifas ankaŭ esperantistaj vizitantoj-n de la urbo Eger  Se vi intencas viziti nin, bonvolu anonci vian partoprenon retletere. Dankon!

 

Forpasis Imre Szabó

2019. április 4. napján elhunyt Szabó Imre, a Magyarországi Eszperantó Szövetség korábbi elnöke, mérnök, tanár, író, költő, műfordító, barát.
Nehéz szívvel búcsúzunk tőle. Imre, nyugodj békében!
Temetéséről később intézkednek.

Életéről röviden >>

Mallonga vivpriskribo >>

Forpasis Imre Szabó, iama prezidanto de Hungaria Esperanto Asocio, inĝeniero, instruisto, verkisto, poeto, tradukisto, amiko.
Ni adiaŭas kun malĝoja koro. Imre, ripozu en paco! Ni kondolencas.

Imre verse a 2007-es egerfarmosi eszperantó festőtáborban

Szabó Imre

Egerfarmos
(Eszperantó festőtábor, 2007)

A szüretelők szomorúsága szemében
halkulón, erősödőn;
kis teste húrként pendül, amint
lelke rezdül-elcsitul:
szélfútta, -csitította tó.

Nincsen rakpart, nincsen alsó köve,
csak a mező hullámzik,
fátylat visel a fény
széppé zengő emlékekből,
majd vetkezni kezd:
hatalmas idomokkal fürdik
a zöld, aranyszőke, -barna hullámokban.

Kedvesem, szomorúszeműm,
látványok gondos szüretelője,
meddig él a gondolat, mondd,
ha a sárfű zsombékain indul
fütyörészve, idétlen tagjait
lóbálva kamaszosan,
hódítani akar;
a látvány börtönét nem tűri,
mert ő több, mint az egek fénye,
több, mint a földek húsos árnya.

Nepomuki Szent János,
így faluhelyen csak Jancsi,
a vizek elfogytak alóla,
most a gyér utcasarkot őrzi,
egykedvű tekintettel
védőszentje lesz annak,
aki csak akarja.

A szüretelők zászlós dalokkal járnak,
de szomorúságuk szemükön,
a mezők hulláma lábukon,
néha meglendül az ég,
s nem szüretelhetik le;
soha nincs befejezve a szüret,
mindig szomorúak,
hiába a dalok,
hiába a lélek csapzott lihegése,
hiába a szétsugárzó, glóriásodó gyönyör,
amint a gyomor tájékáról
lendületet sugárzik a kézbe,
élét adja a tekintetnek,
bársonyát a létezésnek.

Kedvesem, szomorúszeműm,
hová visz a gondolat?
Mi ketten tudjuk,
hogy nem fontos…
Csak az alkotás örök.

Imre Szabó

Egerfarmos (nomo de hungara vilaĝo)
(Esperanto-tendaro de pentristoj, 2007)

Tristo de rikoltantoj en ŝiaj okuloj
mildiĝe, fortiĝe;
ŝia korpeto ekvibras, kiel
la animo tajde tremas-ĉitas:
ventblovita, -pacigita lago.

Estas nek kajo, nek suba ŝtono,
ondas nur la kampo,
la lumo surhavas vualon
el memoroj sonoraj belaj,
kaj ĝi senvestiĝas:
ĝi banas siajn enormajn formojn
en la ondoj verdaj, orblondaj, -brunaj.

Karulino, mia tristokula,
zorgema rikoltanto de vidaĵoj,
ĝis kiam vivas la penso, diru,
se ĝi ekiras sur tufoj de kotherboj
fajfante, siajn plumpajn membrojn
missvingante adoleskule,
kun konkeremo;
ĝi ne toleras prizonon de vidaĵo,
ĉar ĝi estas pli ol lumo de la ĉieloj,
pli ol grasaj ombroj de la tero.

Sankta Johano de Nepomuko,
vilaĝloke mur Johanĉjo,
la akvoj forfluis de sub li,
nun li gardas la rartrafikan stratangulon,
kun apatia rigardo
li iĝas patrona sanktulo por ĉiu,
kiu nur volas.

La rikoltantoj marŝas kun flagaj kantoj,
sed la tristo enokule,
ondoj de la kampoj surpiede,
foj-foje svingiĝas la ĉielo,
kaj ne eblas finrikolti;
la rikolto neniam estas finita,
ili ĉiam malgajas,
vanas la kantoj,
vanas taŭzita anhelo de la animo,
vanas la disradia, aŭreoliĝa plezuro,
kiel de la stomakoĉirkaŭaĵo
ĝi radias elanon en la manon,
ĝi donas akron al la rigardo,
purpuron al la ekzisto.

Karulino, mia tristokula,
kien portas la penso?
Ni ambaŭ scias,
ke ne gravas…
Eternas nur la verkado.

 

 

Zamenhof-ünnep és Évzáró találkozó

Az Egri Eszperantó Centrum/Verda Stelo Eszperantó Klub tisztelettel meghívja az egri (és az Egerben tartózkodó) eszperantistákat a 2018. december 14. napján 17 órától tartandó Zamenhof-ünnepére és év végi összejövetelére.
Helyszín: az Oxford International Nyelviskola C4 szobája (Eger, Bródy S. u. 1.)
Megemlékezés, pohárköszöntő, beszélgetés eszperantó és magyar nyelven. Gyere te is!

Esperanto Centro de Eger/Verda Stelo Esperanto Klubo elkore invitas esperantistojn el la urbo Eger al sia Zamenhof festo kaj Jarfina kunveno, okazigota la 14-an de decembro, 2018, je la 17a horo. Rememoroj, tostoj, babilado esperante kaj hungare. Venu ankaŭ vi!
Loko: ĉambro C4 de Lingvolernejo Oxford International, strato Bródy S. nr. 1.
Pliaj informoj ekhaveblas ĉe la supra e-poŝta adreso (sur la afiŝo) kaj per FB mesaĝilo.

 

Forpasis d-ro István Szabó

Ni malĝoje diskonigas, ke nia amiko, esperantisto de la urbo Eger, iama notario publika en la urboj Eger kaj Füzesabony, d-ro István Szabó (79) forpasis la 22-an de novembro, 2018. Li estis entombigita la 7-an de decembro, 2018, en la tombaro Hatvani, en la urbo Eger.
Ni memoras lin por ĉiam. Ripozu li en paco. Adiaŭ!

Szomorúan tudatjuk, hogy barátunk, egri eszperantista, egykori egri és füzesabonyi közjegyző, dr. Szabó István (79) 2018. november 22. napján elhunyt. Temetése 2018. december 7-én történt az egri Hatvani temetőben. Emlékét mindörökké megőrizzük. Nyugodjék békében. Isten veled!