108 éve érkezett Egerbe az eszperantó nyelv

Egerbe a március nemcsak a tavaszt hozza el évről-évre, hanem egy jeles évfordulót is: ebben a hónapban jelent meg Egerben az eszperantó nyelv, az idén éppen 108 éve. E nagyszerű közvetítő nyelv és különleges világkultúra rövid útja a megjelenésétől a városunkba érkezéséig az alábbiakban foglalható össze.

Az eszperantó létrehozója, Zamenhof, lengyelországi szemorvos azzal a céllal alkotta, nemesítette a nyelvet, hogy egy könnyen megtanulható, diszkriminációtól mentes kommunikációs közeget hozzon létre, amely kultúrákat köt össze és elősegíti a megértést eltérő anyanyelvű emberek között. Az eszperantó nyelv születését az első eszperantó nyelvkönyv megjelenésének időpontjától, 1887-től számítjuk. A könyvet a korabeli történelmi állapotoknak megfelelően a cári Oroszországban adták ki “A nemzetközi nyelv” címmel, de jelentőségének hangsúlyozása céljából az “Első könyv” néven is ismert. A nyelv igen hamar népszerűvé vált Európában és a világban. Zamenhof tudta, hogy az eszperantót a közös használat terjesztheti el leghatékonyabban, ezért elsajátításának megkönnyítésére kezdetben minimális nyelvtanra és szókincsre szorítkozott, később azonban kifejezésekben és árnyalatokban gazdag nyelvvé vált. Mára az eszperantó világszerte ismert, az aktívan vagy folyékonyan beszélőinek számát ötszázezer és huszonötmillió közé teszik. Első idegen nyelvként megtanulva készségfejlesztő tulajdonságai és eklektikus jellege miatt más, indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó nyelv tanulását jelentősen megkönnyíti. Térben igen elterjedt nyelv, mintegy 115 országban beszélik, nem etnikus élő nyelvként tartják számon.

Magyarországon 1897-ben egy tanfolyamon (Bálint Gábor révén), majd 1898-ban magyar nyelvű tankönyv formájában (szerzője Barabás Ábel) jelent meg a nyelv, ezt követően 1902-ben Budapesten megalakult az első eszperantó szervezet is. Hamarosan további hazai városokban is felbukkantak az első eszperantisták, olyannyira, hogy korabeli adatok alapján a magyarországi eszperantó mozgalom kezdetben főként vidéken bontakozott ki.

A főváros után Egerbe alig egy évtized múlva érkezett meg az eszperantó. Hivatalos egri megjelenési dátumaként 1911. március 26-át tartjuk számon, e napon tartotta az egri Városházán a nyelvet népszerűsítő “eszperantó propaganda-előadását” a budapesti illetőségű Marich Ágoston. Marich 1901-től eszperantista, 1903-tól az első budapesti eszperantó csoport titkára, civilben posta-, majd rendőrtisztként dolgozott. Szerte az országban eszperantót népszerűsítő előadásokat tartott, a lapok “az eszperantó apostola”-ként emlegették. Az 1911. március 26-án tartott előadásán hirdette meg az első egri eszperantó gyors-tanfolyamot, amelyet másnap, március 27-én kezdtek és 31-én fejeztek be. A villámkurzust Robicsek Pál (postatiszt, újságíró, a világ első eszperantó nyelvű bélyegkiadásának megszervezője) és maga Marich Ágoston vezette, több mint ötven érdeklődő hallgató vett részt rajta. Helyszínként a korabeli Hal-téri elemi iskola szolgált. Az 5 koronás tagdíj fejében a résztvevők egy éven át megkapták a “La Verda Standardo” című eszperantó folyóirat számait is. Az 1911. április 8-án megjelenő Eger hetilap már az “eszperanto-gruppo”, az eszperantó csoport megalakulásának tényéről és jelentőségéről számol be.

Valamivel később a Magyar Országos Eszperantó Szövetség kiadványaként Egerben jelent meg a “La Verda Standardo” című újság, amely saját meghatározása szerint a “Magyar Orsz. Eszperanto Egyesület hivatalos közlönye“. A lap elsősorban gazdasági okok miatt, illetve Robicsek Pál főszerkesztő elhivatott tevékenysége eredményeként készült az Egri Nyomdában. Robicsek főként eszperantó újságokat és könyveket jelentetett meg Egerben, de tankönyvkiadói tevékenységén túl 1913-ban tanfolyamokat is vezetett a városban.

A korabeli Jarlibro (Évkönyv) szerint az 1914-es évben eszperantó társaság működött a városban, amelynek levelezési címét dr. Szokolay Lajos törvényszéki bírónál – aki szintén eszperantista – jegyezték Egerben, a Széchenyi utcában.

Évfordulónk: 108 éve, 1911. március 26-án érkezett Egerbe az eszperantó nyelv.

Eger egy 1911. július 21-én feladott képeslapon – (Kép: Gallery.Hungaricana.hu)

 

Érdemes tudni
Az eszperantisták nem az eszperantó nyelv kizárólagosságát hirdetik, az eszperantónak nem célja a nemzeti nyelvek helyettesítése. A gyakorlatias cél az, hogy az emberek az anyanyelvük mellett beszéljenek egy igazságos kommunikációt lehetővé tévő nyelvet, amelyen szót ért a más anyanyelvű beszélővel. Az eszperantó e célra tökéletesen alkalmas, hiszen elsajátításához és használatához mindenki ugyanolyan esélyekkel kezdhet, mert senkinek sem (legalábbis keveseknek) az anyanyelve.


Források:
Az Eger hetilap korabeli számai
Wikipédia: Az eszperantó nyelv
Wikipédia: Az első eszperantó tankönyv
Az eszperantó magyarországi története évszámokban
Rátkai Árpád: 1902 Dob utca 100
Antalóczi Lajos: Az ​Egri Nyomda Rt. története 1893–1949

*

 

 

Forpasis d-ro István Szabó

Ni malĝoje diskonigas, ke nia amiko, esperantisto de la urbo Eger, iama notario publika en la urboj Eger kaj Füzesabony, d-ro István Szabó (79) forpasis la 22-an de novembro, 2018. Li estis entombigita la 7-an de decembro, 2018, en la tombaro Hatvani, en la urbo Eger.
Ni memoras lin por ĉiam. Ripozu li en paco. Adiaŭ!

Szomorúan tudatjuk, hogy barátunk, egri eszperantista, egykori egri és füzesabonyi közjegyző, dr. Szabó István (79) 2018. november 22. napján elhunyt. Temetése 2018. december 7-én történt az egri Hatvani temetőben. Emlékét mindörökké megőrizzük. Nyugodjék békében. Isten veled!

 

Változás a Facebookon – Ŝanĝiĝo sur Facebook

Estimataj vizitantoj, partneroj, geamikoj!
Ni informas vin, ke ĉi tiu profilo baldaŭ ĉesos sian funkciadon. Ni ege deziras ke vi atingu kaj sekvu nin ankaŭ en la estonto, ni petas vin ŝati kaj sekvi nian FB-paĝon ĉi tie: https://www.facebook.com/eszperantoeger

Tisztelt látogatóink, partnereink, barátaink!
Tájékoztatunk benneteket, hogy ez a profilunk hamarosan beszünteti működését. Nagyon szeretnénk, hogy a továbbiakban is elérjetek és kövessetek minket, kérjük, hogy kedveljétek és kövessétek FB-oldalunkat itt:

https://www.facebook.com/eszperantoeger

 

 

Közlemény: La Majstro mortis

2017. április 12., szerda 16:03
A Kulturális Eszperantó Szövetség közleménye
————–

Budapest, 2017. április 12., szerda (OS) – 100 évvel ezelőtt hunyt el Zamenhof, az eszperantó nemzetközi nyelv alapjainak lerakója. Az évfordulóról világszerte megemlékeznek.

“La Majstro mortis”

Száz évvel ezelőtt az első világháború idején, a német megszállás alatti Varsóban 1917. április 14-én elhunyt Lazar Markovics Zamenhof, az eszperantónak, minden idők legsikeresebb nemzetközi közvetítő nyelvének megalkotója.

Zamenhof 1859-ben zsidó családban született az akkor a cári Oroszországhoz, ma Lengyelországhoz tartozó Białystok városában.

Az ifjú Zamenhof már gimnazistaként próbálkozott egy nemzetközi közvetítő nyelv megalkotásával, melytől a népek egymás közti jobb megértését remélte. 1887-ben orosz nyelven és Doktoro Esperanto (Reménykedő doktor) álnéven megjelentette az eredetileg nemzetközi nyelvnek nevezett eszperantó első tankönyvét.

Munkássága elismeréseként Zamenhof 1905-ben megkapta a francia Becsületrendet; 1910-ben Nobel-békedíjra is jelölték.

Emlékét világszerte számos közterület és egy kisbolygó, az 1462 Zamenhof is őrzi. Halálának századik évfordulójáról az UNESCO és a lengyel parlament is megemlékezett.

Baghy Gyula, az egyik világszerte ismert magyar eszperantista költő Zamenhof haláláról értesülve írta La Majstro mortis (A Mester meghalt) c. versét. Baghy halálának 50. évfordulójára az eszperantisták idén március 18-án emlékezhettek.

Zamenhof halála után 100 évvel az idén 130 éves eszperantó 102. világkongresszusára 2017 júliusában Szöulban kerül sor.

http://www.eszperanto.hu/
http://zamenhof.life/hu/

 

JaJa muzikis en la urbo Eger

Placo Dobó, Eger, la 1an de decembro, 2016.

Pri kio famas la bando JaJa? Ilia nomo venas de la granda hungara poeto (hungara nomordo) József Attila, de la duobla monogramo JA. La bando ludas ĉefe la enmuzikitajn verkojn de József Attila. La repertuaro enhavas proprajn kantojn, kaj ankaŭ la verkojn, versojn de aliaj hungaraj poetoj. Membroj de la bando estas Kormos Katalin Kitti (kantistino), Suha Tamás (gitaro) kaj Várhelyi Zalán (tamburo nomata “cajón” – fraptamburo aŭ kestotamburo). Grava informo, ke unu el ili, Tamás estas esperantisto.

JaJa havis koncerton – okaze de Advento – en la urbo Eger, la 1an de decembro. Ni ĉiuj ĝuis ilian distran koncerton.


YouTube kanalo de JaJa >>