Az Eszperantó sétány átépítése

A Heves Megyei Önkormányzat a „Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázatában Eger Megyei Jogú Város konzorciumi partnere. A projektben szereplő fejlesztések között szerepel az egri Eszperantó sétány felújítása, illetve közösségi tér kialakítása az Eszperantó sétány mentén. Az érintett területen álló (Dobó tér 6/A) egykori étterem a terület átépítése miatt elbontásra kerül. Jelenleg az épület falán található az eszperantó nyelv kezdeményezőjének, L.L. Zamenhofnak emléket állító eszperantália (emléktábla), amelyre az egri Verda Stelo Eszperantó Klub kiemelt figyelmet fordít. A bontásra kerülő építményen lévő emléktábla sorsával, valamint a területen kialakítandó térrel kapcsolatban a Klub egyeztetést kezdeményezett az önkormányzat illetékes intézményeivel.

Az egyeztetés célja:

  • a lebontandó építményen jelenleg megtalálható eszperantália (Zamenhof emléktábla) megóvása, megőrzése, majd új helyre történő visszahelyezése a sétányon,
  • a területen kialakítandó parkosított területen történő „Eszperantó fa” ültetésének kezdeményezése,
  • ugyanennek a parkosított területnek az „Eszperantó park” névre való elnevezésének kezdeményezése.

Az Eszperantó sétány eleje a Dobó tér felől (2012-ben)

További, az Eszperantó sétányt érintő fejlesztési tervek:

Közösségi tér az Eszperantó sétány mentén

Célja: az Eger-patakhoz kapcsolódóan, a Dobó tér 6/a szám alatt álló irodaépülethez kapcsolódó könnyűszerkezetes épületrész bontása után felszabaduló területen, közterületi fejlesztés részeként új zöldterület létrehozása, és ezzel a sétány mellett a közösségi tér funkciójának gazdagítása. A fejlesztés összhangban áll Eger Településszerkezeti Tervével, amely a patakhoz kapcsolódóan, zöldfelületi fejlesztést ír elő. – (eger.hu)

Az Eszperantó sétány felújítása

Célja: az Eger-patak mentén futó sétány felújítása a csillapított forgalmú műemléki belvárosi akcióterület egészére érvényes közterület felújítási elvek szerint, összhangban a kapcsolódó projektelemekkel (Közösségi tér az Eszperantó sétány mentén, Kerékpárút fejlesztés és patakmeder rekonstrukció, Új gyalogos híd a Fazola utca meghosszabbításában). – (eger.hu)

Képek az Eszperantó sétány látványtervéből (eger.hu)

Az eszperantó az egész világé!

(Zamenhof)