Az eszperantó 100 éve Miskolcon

100 éves az Eszperantó Miskolcon: 1913-2013
(Esperante legeblas sube.)

miskolc100A miskolci eszperantó mozgalom évszázados múltjára emlékeztek a borsodi megyeszékhelyen. A házigazda „Király Lajos Eszperantó Baráti Kör” szervezésében lebonyolított eseményen a Pásztor-házaspár, Pásztor László és Pásztorné Földi Adrienne meghívásának tettünk eleget, amikor a 2013. október 8-án az ünnepélyes megnyitón, majd néhány nappal később a centenárium alkalmából létrehozott eszperantó könyvkiállításon vettek részt az egri Verda Stelo Eszperantó klub tagjai.

A százéves évforduló alkalmából megjelent Pál István-Pásztor László „Szemelvények a Miskolci Eszperantó mozgalom történetéből” című könyv is, amelyből a helyszínen megjelentek kaptak. A könyv a szerzőtől megvásárolható.

Az ünnepi könyvkiállítás 2013. október 18-ig volt látogatható a miskolci Lévay József Református Gimnáziumban. Az egri Verda Stelo Eszperantó Klub az alábbi üdvözlőkártyát juttatta el a kiállítás helyszínére:

100jaramiskolc_karto

100 jara datreveno en Miskolc
Oni rememoris la centjaran historian datrevenon de la esperanta movado de Miskolc, en la ĉefurbo de departemento Borsod (prononcu Borŝod). La gastiginto estis „Király Lajos” Esperanto Amika Rondo, kies reprezentantoj s-ro László Pásztor kaj sia edzino Adrienne Földi s-ino Pásztor invitis ankaŭ la membrojn de Verda Stelo Esperanto Klubo de Eger por partopreni. Ni ĝoje vizitis la eventon ankaŭ dufoje, unuan fojon en la festena komenca ceremonio, la duan fojon dum la libro-ekspozicio, kiu estis prezentita inter la muroj de József Lévay Reformita Gimnazio.

Okaze de la centjariĝo nun aperis libro de István Pál kaj László Pásztor: „Fragmentoj el Historio de Esperanto-Movado en Miskolc” kiun ekhavis ĉiu vizitanto de la solena festo. La libro mendeblas ĉe la aŭtoro.

Miskolc kaj Eger estas centraj urboj de najbaraj departementoj en Hungario. Ni havas multe da komunaj radikoj, komunaj memoroj. Ni elkore salutis la eventon ankaŭ per tiu ĉi salutkarto, kion vi povas vidi supre. Nun rigardu kelkajn fotojn pri nia vizito!

mc_ora

mc_eo_terem

mc_gimnazio

mc_ekspo_bz

mc_ekspo1

mc_ekspo2

mc_cxiuj

mc_sinjoroj

mc_sinoj