Az egri eszperantisták 2008-as mérlege

December minden évben a nyelvalapító évfordulója köré összpontosul. A 2008-as év utolsó hónapjában megkoszorúztuk Zamenhof emléktábláját Egerben, az Eszperantó sétányon. A megemlékezés a Bartakovics közösségi házban, az eszperantó klubban folytatódott az eszperantó himnusz eléneklésével, emlékbeszéddel, versekkel, a Farkas Ferenc Zeneiskola színvonalas műsorával.
Ezután a Verda Stelo Eszperantó Klub/Csoport tartott taggyűlést. A már lemondott elnök, Könczöl Ernő helyett újat választottunk, s a lejárt mandátumú vezetőség helyett is újat kellett állítanunk. Az új vezetőséget Barta Zoltán elnök, Farkas László titkár és Belkovné Gulyás Rozália oktatási és kultúrfelelős alkotja. Barta Zoltán megköszönte a tagság bizalmát, az eddigi vezetőség munkáját. A taggyűlés az eddigi elnököt több évtizedes odaadó munkájáért örökös tiszteletbeli elnöknek választotta. Az országos közgyűlés küldötte Barta Zoltán, Könczöl Ernő és Tófalusi Endre lett.
A mozgalmi munkában kiemelkedő az oktatás szerepe. Tanfolyamon Barta Zoltán készítette fel az érdeklődőket állami nyelvvizsgára.
Testvércsoportunknál Nagyváradon töltöttünk két csodás napot, részt vettünk a Pest Megyei Eszperantisták Egyesülete közgyűlésén, s az Eszperantó Világszövetség 93.kongresszusán Rotterdamban.
Jelen voltunk Budapesten az országos Zamenhof-ünnepségen, amelyen Farkas László, Könczöl Ernő és dr. Szabó István az országos elnökség elismerő oklevelében részesült. A csoportunk az első magyar eszperantistáról, dr. Bálint Gábor kolozsvári egyetemi tanárról Nagy Róbert művész által készített emléktábláját kapta. Az egri eszperantistákat kétszer is meglátogatta az országos elnökség. Az év folyamán örömmel ismerkedtek Egerrel német, román, cseh, norvég és belga vendégeink.
(Könczöl Ernő – a Heves Megyei Hírlap cikke)

Elismerés egri eszperantistáknak

A budapesti központi Zamenhof-ünnepségen elismerésben részesültek az egri Verda Stelo eszperantó klub tagjai. Több évtizedes, az eszperantóval kapcsolatos munkásságukért oklevelet és emléktáblát kapott Könczöl Ernő, oklevelet kapott Csáki József, illetve az egri eszperantó közösségben végzett munkájáért Farkas László.

Ünnepség és tisztújítás

2008.december 10.-e igen nagy nap volt a Verda Stelo Eszperantó Klub és csoport számára. Ezen a napon különféle eseményeken vehettek részt a tagjaink, a meghívottak és az érdeklődők. A nap fénypontja az egri Eszperantó-sétányon található Zamenhof-emlékmű megkoszorúzása, majd az azt követő Fenyőünnep, amelyet a klub helységében tartottunk meg. Az ünnepséget követően a csoport és a klub vezetőségének megválasztása történt, hiszen lejárt a mandátumuk időtartama.

Új vezetőséget választott a Verda Stelo Eszperantó Klub, amely egyben az országos szövetség heves-megyei csoportja is. A Klub eddigi elnöke, Könczöl Ernő bejelentette visszavonulását, helyette a tagság Barta Zoltánt választotta meg elnökké. A csoport vezetésére posztjában megerősítették az eddigi titkárt, Farkas Lászlót. A vezetőség tagja maradt továbbra is Belkovné Gulyás Rozália. A tagság megválasztotta a tisztségviselőket, a három küldöttet, majd egyhangúlag tiszteletbeli elnökké választották Könczöl Ernőt, aki ezt köszönettel elfogadta.

Reményország-klub Egerfarmoson

A Heves Megyei Hírlap e napi száma beszámolt az egerfarmosi Esperlando (Reményország) működéséről, valamint az egri Verda Stelo Eszperantó Klub képviselőinek (Könczöl Ernő és Barta Zoltán) Esperlando-beli látogatásáról. Az Egerhez közel eső Egerfarmoson Szabó Zoltán, a mindenki által kedvelt veterán eszperantista, Zoli bácsi hozta létre Esperlando-t. A hely egy, a tulajdonában lévő családi házban kialakított eszperantó találkozóhely, könyv-, újság és relikvia-gyűjtemény, illetve helyi eszperantó klub volt. Zoli bácsi halála óta az Esperlando nem látogatható, a gyűjtemény sorsa ismeretlen.

Olvassa el a cikket! >>

Egri küldöttek a MESZ közgyűlésén

A közelmúltban küldöttértekezletet tartott a Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) Budapesten. A nagy érdeklődéssel kisért eseményen az egri eszperantó csoportot Könczöl Ernő elnök és Farkas László titkár képviselte.
Dr. Nanovfszky György elnök beszámolt a 2005 évi és a 2006 év első félévi munkáról, amelyet ő is, a küldöttértekezlet is eredményesnek értékelt.
Kiemelte, hogy a firenzei eszperantó világkongresszuson eredményesen szerepeltek a magyarok, több bizottságban számos előadást, nyelvoktatási bemutatókat tartottak. Az elnökség által dr. Haszpra Ottónak – a magyar mozgalom történetében harmadikként – odaítélt “Örökös Tiszteletbeli Tag” cím minden magyar eszperantistát további jó munkára ösztönöz. A beszámolót a jelenlévők elfogadták.
Szervezeti, személyi kérdések is szerepeltek napirenden. Az elnökség előterjesztése alapján egy budapesti és egy szolnoki tagegyesülettel gyarapodott a MESZ-szervezetek száma.
Bejelentették, hogy az Európai Uniós Eszperantó Szövetségben dr. Molnár Lajos fogja ellátni a MESZ képviseletét. Közölték, hogy hamarosan új országos ügyvivőt is választ az elnökség. Dr. Nanovfszky György ismertette, hogy dr. Dudich Endre alelnök felmentését kéri. Az értekezletet a felmentést megszavazta, majd hozzájárult, hogy szinte felbecsülhetetlen érdemei elismeréseként dr. Dudich Endre a MESZ örökös tiszteletbeli elnöke legyen.

(A Heves Megyei Hírlap tudósítása Könczöl Ernő és Farkas László tájékoztatása alapján).